För Medlemar
FRISEK

FRISEK står för Fria Ridsportbutiker i Samverkan Ekonomisk förening. Vi är precis vad vi heter – privatägda, fristående butiker med häst- och ridsport i fokus. Några av oss arbetar också med hund- och smådjurssortiment. Vår samverkan består av ett nätverk där vi delar med oss av erfarenheter och synpunkter till varandra.
   Vi har även en gemensam avbetalnings- och kreditkorts- lösning med mycket förmånliga villkor för våra medlemsbutiker. FRISEK-kortet är även attraktivt för våra kunder, vilket bidrar till ökade försäljningsmöjligheter.

FRISEK’s grundide

FRISEK’s medlemsföretag är spridda över landet och vi vill gärna bli fler. Vi tror att en stark fackhandelsorganisation inom hästsport-branschen gynnar seriösa företag som bygger sin verksamhet på kompetens, affärsmässighet och professionalism.
     Vi tror också att en organisation för fackhandeln behövs som motvikt mot den alltmer utspridda lågprishandelns försök att profitera på det ökande hästintresset. För oss innebär häst- och ridsport ett ansvarstagande – vi upplever dagligen behovet av rådgivning så att rätt utrustning av rätt kvalitetsnivå används vid rätt tillfälle.

Vilka är vi?

Medlemmarna i FRISEK är fackbutiker med ledord som service, kunskap och sortiment. Det visar sig i butikernas val av öppettider, personal, utbud och lokaliteter. Vi värnar om de varumärken som står för kvalitet och säkerhet och håller oss uppdaterade om nya trender, forskningsrön och utveckling inom branschen.

Är FRISEK något för dig?

Har du en hästsportbutik och känner att ovanstående stämmer med hur du driver ditt företag? Vill du utveckla ditt nätverk och få kollegor över hela landet? Vill du ta del av den styrka som det innebär att vara delaktig i en medlemsägd organisation som arbetar med frågor som intresserar och berör dig?
     Eller är du leverantör till hästsportfackhandeln och skulle vilja marknadsföra dina produkter tillsammans med oss? Tror du på företagsnyttan av att kunna presentera, informera och diskutera dina produkter med en grupp seriösa och kompetenta fackhandlare?
     Om du kan svara ja på några av ovanstående frågeställningar, kan antagligen FRISEK tillföra något till din affärsrörelse Då vill du säkert ha mer information. Känn dig välkommen att ta kontakt med någon av nedanstående personer.

Vänliga hälsningar
Styrelsen i FRISEK

 

 

Hans Hansen 0708-71 90 49
Lena Sandell 0707-487842

 
BILD
Fria Ridsportbutiker i Samverkan Ekonomisk Förening
Om FRISEK Medlemsbutiker Kontakta Oss För Medlemar